Johtajan kuukausikirje

22.2.2024

Uuden vuoden myötä alamme nyt kuukausittain julkaisemaan ”Johtajan kuukausikirjeen”. Kirjeen haluan suunnata sekä henkilökunnalle että avustajille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille, mutta myös yleisölle. Tervehdykselläni haluan kertoa asioista, jotka juuri nyt ovat ajankohtaisia yrityksessä.

DSC 0017

Ensimmäisestä johtajan tehtävästäni lähtien olen selvästi ilmaissut ja pitänyt tärkeänä, että kaikkien, joiden kanssa työskentelen, on oltava osallisia tällä matkalla ja tietoisia siitä, että jokainen yksilö on ratas tässä koneistossa.  Palautteet ja tulokset ovat ne polttoaineet, jotka tulevat ajamaan meitä yhdessä eteenpäin. Muun muassa siksi tapaamme kaikki kaksi kertaa vuodessa tarkistaaksemme tilanteen ja suunnan. Näiden kahden tapaamisen lisäksi, meillä on sisäisiä kokouksia ja nyt avaamme myös tämän tiedotuskanavan, jossa minä ”Johtajan kuukausikirjeen” muodossa tiedotan yleisesti mitä meillä on vireillä. Toivottavasti idea saa hyvän vastaanoton ja antaa lisäarvoa. Jos haluat voit jakaa kirjeen ja kerro, jos mietit tai haluat kyseenalaistaa jotakin!


Tässä ensimmäisessä kuukausikirjeessä käännän katseeni takaisin kohti mennyttä vuotta 2023 ja totean, että saamme selvästi hyväksytyn arvosanan. Saavutimme tavoitteemme, vaikka tilanne alalla synkkeni vuoden loppua kohti.  Alallamme on kovat ajat ja jokainen siirto shakkilaudalla on mietittävä tarkkaan. Kaikkien työntekijöiden on kuitenkin tiedostettava, minne olemme menossa. Innostuneen henkilökuntamme ja yhteistyökumppaneidemme ansiosta voin todeta, että kasvu oli odotettua suurempi 2023. Palkkasimme useita työntekijöitä ja joukkoomme liittyi monta uutta yhteistyökumppania, lisäksi sekä hankevolyymi että liikevaihto nousivat. Vuodenvaihteessa yrityksellä oli seitsemän kokopäivätyöntekijää ja vuoden aikana työllistimme keskimäärin 28 henkilöä.  Yrityksen liikevaihto oli suunnilleen 4,5 miljoonaa euroa.

 

Vuodenvaihteessa saatoimme loppuun kolme suurempaa valutyöhanketta:
VEO’n toimistokompleksin Runsorissa, jossa hoidimme WestGroupin maanrakennustyöt, Botnia Marinin hallin laajennuksen Maalahdessa, jossa olimme MKM Solutionin alihankkijana sekä agilityhallin Vaasassa, jossa sekä kaivoimme että johdimme Vaasan Agility Seura ry:n projektia. Johdamme ja valvomme Vöyrin Tallmon hoitokodin hanketta ja siellä olemme saattaneet loppuun ensimmäisen vaiheen.

 

Vuodenvaihteesta lähtien Mats Helsing toimii yrityksen laatupäällikkönä. Osana laatutyötään hän suorittaa muun muassa jatkuvaa, sisäistä laaduntarkkailua työpaikoillamme. Laatu ja turvallisuus ovat meille sydämenasioita, joihin suhtaudumme erittäin vakavasti ja yhdessä Matsin kanssa tulemme nostamaan nämä asiat uudelle tasolle yrityksessä.

 

Elämme nyt vuoden rauhallisinta aikaa alallamme, mutta markkinoilta tulee myönteisiä merkkejä ja monet yritykset ja yksityishenkilöt ovat ottaneet yhteyttä kyselyin jo vuoden alusta lähtien. Suureksi ilokseni monet sidosryhmät ovat ottaneet yhteyttä yhteistyöehdotuksin ja koska toimintamme rakentuu yhteistyöhön ja luottamukseen, odotan mitä vuodella 2024 on tarjota. Verrattuna samaan jaksoon viime vuonna, kyselyiden lukumäärä on noussut ja toivomme, että tämä tulee jatkumaan sekä meillä että kaikissa yrityksissä Pohjanmaalla ja Suomessa. Seuraamme mittareita ja palaamme asiaan maaliskuussa.