Närpiön kaupunki, Östermarksvägen 2022-2023

Östermarksvägen, joka kulkee Närpiössä koulukeskuksen ja Mosebackenilla sijaitsevan uimahallin ohi, on ollut kapea, mutkainen ja yleisesti sitä on pidetty vaarallisena varsinkin sillä liikkuville koululaisille. Närpiön kaupungin ottaessa nyt vastatakseen osasta valtion teistä ja kun Östermarksvägen luokiteltiin kaduksi, syntyi mahdollisuus korjata ongelmat. Kaupunki käytti JP Revahl Ab Oy:tä liikennettä parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.
- Kävely- ja pyöräteitä on rakennettu suunnilleen 500 metrin matkalle, ajorataa on parannettu ja hidastustöyssyjä on rakennettu, kertoo Närpiön kaupungin tiemestari Stig-Erik Ingves. Tämä oli meidän osalta ensimmäinen yhteys JP Revahl Ab Oy:hyn ja olemme erittäin tyytyväisiä. Urakoitsija on aikataulua edellä ja yhteistyö on toiminut hyvin. Työnjohto on osoittanut suurta osaamista ja laajaa kokemusta ja olemme iloisia siitä, että käytetyt alihankkijat ovat olleet paikallisia, jatkaa Ingves.
Myös Michael Sandelin, joka on toiminut Rehvalin työnjohtajana, on tyytyväinen yhteistyöhön.
- Matalan kynnyksen ansiosta viestintä on toiminut hyvin. Meillä on ollut läheinen ja tiivis yhteys projektin aikana.
Sandelinilla on ollut vastuu sekä budjetista että ajan seurannasta, materiaalien hankinnasta sekä työstä paikan päällä.  
- Projektin suurimpana haasteena on ollut rakennetut uuden tyyppiset hidastustöyssyt. Nämä olivat ensimmäiset tämän malliset hidastustöyssyt Suomessa, mutta ne ovat toimineet hyvin hän jatkaa.
Pääurakoitsijana Revahlilla on ollut mahdollisuus ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisuja projektin aikana. 
- Tämän ansioista saimme paremman lopputuotteen, josta olemme kiitollisia. Revahl on ollut hyvin perillä asioista ja on myös perehdyttänyt hyvin kaikki muut toimijat projektiin, joka on onnistunut sekä taloudellisesta että laadullisesta näkökulmasta katsottuna, Ingves toteaa.

RKL Poukkula Oy, Propadel Finland 2021-2022

JP Revahl Ab Oy sai RKL Poukkulalta tehtäväksi suorittaa kaikki maanrakennustyöt sekä kaiken infran rakentamisen viiden 1 500 m2 suuren padelhallin yhteydessä eri paikkakunnilla ympäri Suomea. Samanaikaisesti Revahl toimi projektien valvojana.  
- Eri paikoilla oli täysin eri edellytykset ja maaperät, jotka vaativat työn sopeuttamista. Ilmaantuneet yllätykset ratkaistiin nopeasti ja tehokkaasti ilman ongelmia sitä mukaa, kun ne ilmenivät ja työ sujui erittäin hyvin ja tehokkaasti.  Viestintä meidän välillä oli lisäksi erittäin avoin ja hyvä, yrityksen liiketoiminnan johtaja Paolo Pisano toteaa.  
Koska Revahlin kotipaikkakuntaan oli pitkä matka, valittiin käyttää osaksi paikallisia alihankkijoita, joka muun muassa ympäristösyistä on tapana välimatkan ylittäessä 100 km.
- Suoritimme kaikki räjäytyksistä kaivuutöihin sekä tietyöt ja toteutimme myös kaikki hallien pysäköintialueet, kertoo Jens-Patrik Revahl, joka henkilökohtaisesti hoiti valvontatyön.
Myös hän on sitä mieltä, että kaikki toimi erittäin hyvin.
- Jo nyt suunnitteilla on useampia yhteisiä projekteja, Pisano lisää. Yhteistyö jatkuu.

Vöyrin kunta, Tallmon hoitokeskus 2022-2024

Vöyrissä sijaitsevan Tallmon hoitokeskuksen peruskorjaus, purku ja uudisrakennustyö on monivuotinen hanke, jossa on monta haastetta muun muassa koska purkutyöt ja rakentaminen tapahtuu vaihteittain samanaikaisesti, kun käyttäjät harjoittavat toimintaansa samalla tontilla. JP Revahl Ab Oy toimii projektin vetäjänä ja valvojana ja siksi Mats Helsing käy päivittäin työpaikalla.  
- Toimin rakennuttajan ts. Vöyrin kunnan, käyttäjien, rakennusurakoitsijan sekä suunnittelijoiden välisenä yhteyshenkilönä. Hoidan myös dokumentoinnin ja raportoinnin sekä pidän kaikki viikkokokoukset, Helsing kertoo.
Vöyrin kunnalla on aikaisempaa kokemusta Revahlin käyttämisestä ja arvostaa yrityksen joustavuutta ja tapaa työskennellä.
- He suorittavat työn toiveittemme mukaan ja suhtautuvat tehtäväänsä vakavasti ja lisäksi he ovat erittäin luotettavia Vöyrin kunnan tekninen johtaja Jan Östman toteaa. Arvostamme yhteistyötä Revahlin kanssa –tämä on sellainen ostopalvelumalli, joka sopii kunnallemme täydellisesti. Lisäksi Revahl on erittäin joustava ja sopeutuu nopeasti, jos tarpeemme tai projekti sitä vaatii.
- On kyse haastavasta projektista ja on kiitollista, kun urakoitsijan kanssa on helppo keskustella. Tiedämme tarkkaan mitä voimme odottaa toisiltamme, Östman lopettaa.

EPV Tuulivoima Oy Norrskogenin tuulivoimapuisto, Närpiö

JP Revahl Ab Oy sai 2021-22 EPV Tuulivoima Oy:ltä tehtävän toimia kaiken Närpiön Norrskogenin tuulivoimapoiston infrarakentamisen valvojana.
- Tämä on tehtävä, joka vaatii suurta huolellisuutta, luotettavuutta ja taitoa tehdä nopeita päätöksiä. Tehtävä merkitsee, että valvojan on oltava paikan päällä koko ajan ja hänellä on myös oltava kyky nähdä lopputulos edessään jo alusta lähtien, EPV Tuulivoima Oy:n rakennustyömaan johtaja Ari-Johan Myllyniemi toteaa.
Revahlin puolelta valvojana toimi Mats Helsing.
- Konkreettisesti se merkitsi, että huolehdin että kaikki tuulivoimapuiston tietyöt sekä myös kaikkien tuulivoimaloiden perustat suoritettiin rakennusselostusten mukaan ja että päivittäinen työ dokumentoitiin sekä tekstein että kuvin.
- Erillistä tarkastuspäiväkirjaa vaadittiin kaikille 17 tuulivoimalalle Helsing jatkaa, ja osallistuin myös kaikkiin viikkokokouksiin tilaajan ja kaikkien urakoitsijoiden kanssa. 
Helsing kertoo projektin suurimmasta haasteesta:
- Osoittautui, että maaperäntutkimukset eivät täysin vastanneet todellisuutta. Luonto alueella vaati suunnitelman päivitystä, joka johti lisätöihin.  Yhteistyö tilaajan kanssa toimi kuitenkin erinomaisesti ja työskentelin erittäin hyvän porukan kanssa, Helsing toteaa.
Tilaajan puolelta Myllyniemi on samaa mieltä:
- Saimme erittäin myönteisen kuvan valvojastamme. Paikalla on monta osapuolta, joiden pitää tehdä yhteistyötä ja tämä vaatii suurta sosiaalista yhteistyökykyä. Muuten tämä on erittäin itsenäistä työtä, mikä vuorostaan asettaa täysin erilaisia vaatimuksia. Revahlilla molemmat osat täyttyivät ja kaikki toimi hyvin, Myllyniemi lopettaa.

Patrik ja Anna-Lotta Skog, Omakotitaloprojekti 2021-2023

Pariskunta Patrik ja Anna-Lotta Skog Maalahdessa haki urakoitsijaa, joka voisi toimia vastaavana työnjohtajana ja pääsuunnittelijana omakotitalonsa rakennusprojektissa ja, jos mahdollista myös tarjota kokonaisratkaisun, johon sisältyisi tontin maanrakennustyöt.
- Se osoittautui vaikeaksi, harva pystyi tarjoamaan tätä, kunnes saimme vinkin JP Revahl Ab Oy:stä, Skog aloittaa. Heiltä saimme hyvän tarjouksen avaimet käteen-ratkaisusta ja he antoivat myös hyvän ensi vaikutelman.
Jälkeenpäin hän toteaa, että se oli paras valinta koko rakennusprojektin aikana.
- Tyhmiä kysymyksiä ei ollut olemassa – pystyimme soittamaan Revahlille koska tahansa ja kysyä mitä tahansa. Olemme saaneet selviä vastauksia kaikista rakennusprosessin eri vaiheista, joiden seuraaminen onneksi oli erittäin helppoa.
Aikaisemmin tontilla suoritetuista maaperätutkimuksista huolimatta ikäviä yllätyksiä kuitenkin ilmaantui, kun maanrakennustyöt aloitettiin.  
- Osoittautui, että massan vaihtaminen ei riittäisi, vaan meidän oli myös paalutettava. Tämä oli meille iso takaisku, mutta Revahl järjesti kaiken nopeasti ja joustavasti.
- Kahdessa päivässä ongelma oli ratkaistu hyvän yhteiskumppaniverkoston kautta projektia hoitava Jens-Patrik Revahl lisää.
Kaikki sujui erittäin vaivattomasti, vaikka se oli pariskunnalle iso muutos.
- Jälkeenpäin voimme todeta, että paalutus oli paras vaihtoehto, saimme kestävän perustan ja voimme nukkua hyvin öisin, Skog jatkaa.
Mahdollisuus saada kaikki palvelut työnjohdon ja suunnittelun yhteydessä on säästänyt pariskunnalle paljon aikaa ja energiaa ja kun autotallin rakentaminen vähitellen tulee ajankohtaiseksi he tietävät kenen puoleen kääntyä.

Lemonsoft Oyj, Vaasan toimistotilat 2022

Lemonsoft Oyj:n päätettyä laajentaa ja korjata Vaasan konttoritiloja, yritys kääntyi JP Revahl Ab Oy:n puoleen rakennussuunnittelun, projektijohtamisen ja valvonnan tiimoilta.  Suunnittelusta vastasi Caroline Lund ja projektijohtamisesta ja valvonnasta vastasi Mats Helsing.
- Aikaisemmin konttorimme oli neljännessä ja osittain viidennessä kerroksessa. Suurentaessamme tilojamme myös loput viidennestä kerroksesta, joka aikaisemmin oli koostunut asunnoista, muutettiin konttoriksi Lemonsoft Oy:n talousjohtaja Mari Erkkilä selittää.
Käyttämällä Revahlia kaikkiin kolmeen osaan saimme laajan ja joustavasti toimivan kokonaisratkaisun.
- Meille tämä oli ensimmäinen yhteys Revahliin ja siitä tuli erittäin myönteinen kokemus. He ovat olleet uskomattoman avuliaita ja kun tarvittiin yhteyksiä eri viranomaisiin meidän ei asiakkaana ole tarvinnut toimia välikätenä, vaan Revahl on hoitanut kaiken viestinnän, Erkkilä jatkaa. 
- Suurimpana haasteena oli purkutyö, koska osa talon muista vuokralaisista toivoi purkutyön tapahtuvan päiväsaikaan, kun taas toiset toivoivat, että purkutyöt hoidettaisiin iltaisin, projektin vetäjä Mats Helsing muistelee.  
Valvojana hän oli paikalla pari kertaa viikossa ja jatkuvassa yhteydessä paikan päällä oleviin rakentajiin.
Valvojana työskennellään rakennuttajan asiantuntijana ja huolehditaan, että asiakas saa mitä on tilannut, Helsing selventää. - Tämän olemme myös saaneet.

Erkkilä toteaa. Lopputulos on oikein hyvä ja olemme enemmän kuin tyytyväisiä. Luotan täysin, että kaikki on tehty parhain tavoin.