banner projektijohto

Projektledning

Vi fungerar som projektledare åt företag, bostadsbolag och organisationer vid byggnadsprojekt. Som extern projektledare bevakar vi våra kunders intressen till fullo och ser till att slutprodukten uppfyller alla förväntningar.

Vi ombesörjer att arbetena löper smidigt, utförs noggrant och enligt byggbestämmelserna. Funktionella och kostnadseffektiva arbetsprestationer är viktiga för oss och våra kunder.

Vi har ett verksamhetssystem som innebär att vi identifierar alla avvikelser, analyserar dem och vidtar korrigerande åtgärder för att säkerställa att vi får en kvalitativ slutprodukt för våra kunders bästa.

Som projektledare ansvarar vi för arbetssäkerheten på byggarbetsplatserna och ser till att arbetsplatsen är trygg och säker.

​Vi innehar följande kunnande och kompetenser

  • Byggnadsingenjörsutbildning
  • Tilläggsinriktning på samhällsteknik
  • Arbetssäkerhetskort
  • Vägskydd I
  • Vägskydd 2
  • Vattenarbetskort
  • Första hjälp