6.bygga hus grundarbete rakentaa taloa

Jordbyggnad

Vi utför alla typer av jordbyggnadsarbeten oavsett projektets storlek eller svårighetsgrad. Med en mångårig erfarenhet av både krävande och utmanande jordbyggnadsentreprenader kan vi leverera det ni förväntar er av oss.

Allt från husgrunder och gårdsplaner till väg- och vattenbyggnad samt sprängning är normala uppdrag för oss och våra medarbetare.

Vi erbjuder dynamiska helhetslösningar där vi tar hand om allt från början till slut åt er som kund hos oss. Ni har således endast en kontaktperson och dessutom vet ni redan innan projektet startar vad det kostar tack vare att vi ger ett fast helhetspris på uppdraget.

Vi planerar våra uppdrag och levererar våra tjänster inom rätt tid och enligt våra kunders förväntningar. Vi undviker ståtider och andra faktorer som negativt påverkar våra och våra kunders kostnader. På detta sätt klarar vi av att hålla vår prissättning på rätt nivå.

Vår verksamhetsprincip går ut på att ni som kund hos oss ska slippa bekymmer, men ha fullständig insyn i uppdraget och dess innehåll. Vi samarbetar med yrkesskickliga jordbyggnadsentreprenörer och materialleverantörer som är medvetna om och följer våra värderingar.

Vårt verksamhetssystem innefattar att vi håller överenskomna tidtabeller, levererar kvalitativa slutprodukter och tar ansvar för vår miljö.

Bekanta er med våra referenser och Välj oss som er jordbyggnadsentreprenör och få tjänsterna levererade enligt nyckeln-i-hand-principen till fast pris på bl.a.

  • Husgrunder och gårdsplaner
  • Rivningsarbeten
  • Väg- och gatubyggnad
  • Dräneringsarbeten, ytvattenavledning, torrläggning och dikningar
  • Avlopps- och vattenledningar