Paasuunnittelija vastaava tyonjohtaja

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja

Pääsuunnittelija tarvitaan aina
  • uusien rakennusten rakentamisessa ja useiden toimijoiden toteuttamissa kunnostushankeissa
Tämän tehtäviin kuuluu
  • ​olla vastuussa koko rakennuksen suunnittelusta ja sen laadusta sekä varmistamaan, että kaikki rakennushankkeen vaatimukset täyttyvät
  • ​vastata projektin aloittavan henkilön kanssa siitä, että riittävät tiedot ovat saatavilla ja että nämä tulevat suunnittelijan tiedoksi
  • olla vastuussa kaiken tarvittavan suunnittelun tekemisestä ja että se todetaan olevan ilman ristiriitoja
  • olla vastuussa rakennuslupahakemuksen asiakirjoista, mahd. erityissuunnitelmista ja sylvityksien tekemisestä sekä että näitä jätetään rakennustarkastukselle
  • ​​osallistua rakennustarkastuksen aloituskokoukseen asiakkaan tai sen edustajan kanssa
Vastaava työnjohtaja tarvitaan aina
  • rakennustöissä jotka edellyttävät viranomaisten lupaa tai muuta hyväksyntää
  • rakennus-, täyttö-, räjäytys- ja paalutustöiden yhteydessä rakennusprojektien ja rakennusten purkamisen yhteydessä