Vi ser till att ha just de resurser som krävs för våra uppdrag och således kan vi också erbjuda dynamiska helhetslösningar till rätt kostnad åt våra kunder. Genom att ha en minimal lagerhållning och en för våra uppdrag anpassad fordons- och maskinpark, klarar vi av att hålla vår prissättning på rätt nivå. Vår välutförda projektplanering gör att vi leverarar våra tjänster inom rätt tid.

Vi undviker ståtider och andra faktorer som negativt påverkar våra och våra kunders kostnader genom att samarbeta med yrkesskickliga jordbyggnadsentreprenörer och materialleverantörer.

 

Våra resurser består av:

Datautrustning och planeringsprogram

Lagerhall och verkstad i Korsholm

​Grundundersökningsutrustning

​Paketbil och bilsläp

Grävmaskiner, fullutrustade 2-40 ton

Sprängningsutrustning

​Dumpers

​Traktorer

​Lastbilar

​Krossmaterial, CE-märkt

​Rörmaterial och Brunnar