Några exempel på J-P Revahl Ab Oy´s referensobjekt från år 2017

Objekt Typ Uppdrag Ort Stadsdel
Egnahemshus och garage Nybyggnad Jordbyggnad Korsholm Petsmo
Höghus Fasadändring Planering, Huvudplanerare, Ansvarig arbetsledare Vasa Roparnäs
Egnahemshus Nybyggnad Jordbyggnad, Huvudplanerare, Ansvarig arbetsledare Malax Övermalax
Radhus Förnyande av dränering Planering, Kostnadsberäkning Korsholm Smedsby
Egnahemshus och garage Nybyggnad Huvudplanerare, Ansvarig arbetsledare Korsholm Toby
Egnahemshus Takändring Huvudplanerare, Ansvarig arbetsledare Korsholm Smedsby
Egnahemshus och biltak Nybyggnad Jordbyggnad Korsholm Petsmo
Egnahemshus och garage Nybyggnad Huvudplanerare, Ansvarig arbetsledare Vasa Sundom
Fritidshus och bastu Nybyggnad Planering Korsnäs Häggvik
Egnahemshus och biltak Nybyggnad Huvudplanerare, Ansvarig arbetsledare Korsholm Vallvik
Garage Nybyggnad Jordbyggnad, Huvudplanerare, Ansvarig arbetsledare Vasa Gerby
Egnahemshus och garage Nybyggnad Huvudplanerare, Ansvarig arbetsledare Vasa Vikinga
Garage Nybyggnad Huvudplanerare, Ansvarig arbetsledare Korsholm Kvevlax
Egnahemshus och garage Nybyggnad Huvudplanerare, Ansvarig arbetsledare Vasa Roparnäs
Egnahemshus oc garage Nybyggnad Huvudplanerare, Ansvarig arbetsledare Vasa Sundom