Pääsuunnittelija tarvitaan aina

- uusien rakennusten rakentamisessa ja useiden toimijoiden toteuttamissa kunnostushankeissa

Tämän tehtäviin kuuluu

​- olla vastuussa koko rakennuksen suunnittelusta ja sen laadusta sekä varmistamaan, että kaikki rakennushankkeen vaatimukset täyttyvät

​- vastata projektin aloittavan henkilön kanssa siitä, että riittävät tiedot ovat saatavilla ja että nämä tulevat suunnittelijan tiedoksi

​- olla vastuussa kaiken tarvittavan suunnittelun tekemisestä ja että se todetaan olevan ilman ristiriitoja

​- olla vastuussa rakennuslupahakemuksen asiakirjoista, mahd. erityissuunnitelmista ja sylvityksien tekemisestä sekä että näitä jätetään rakennustarkastukselle

​​- osallistua rakennustarkastuksen aloituskokoukseen asiakkaan tai sen edustajan kanssa

Vastaava työnjohtaja tarvitaan aina

- rakennustöissä jotka edellyttävät viranomaisten lupaa tai muuta hyväksyntää

​- rakennus-, täyttö-, räjäytys- ja paalutustöiden yhteydessä rakennusprojektien ja rakennusten purkamisen yhteydessä

Tämän tehtäviin kuuluu

- olla vastuussa työn suorittamisesta ja sen laadusta sekä varmistaa, että suorituskyky on sopusoinnussa hyvän rakennustavan kanssa

​- olla vastuussa siitä, että tarvittavat piirustukset ja eritelmät ovat saatavilla rakennustyömaalla

​- olla vastuussa korjaavista ja ehkäisevistä toimenpiteistä

​- johtaa rakennustöitä ja varmistaa, että se toteutetaan asetusten, määräysten ja myönnettyjen lupien mukaisesti

- ylläpitää rakennustöiden tarkastuspöytäkirjaa ja tilata viranomaiskatselmuksia työn edetessä​

Pääsuunnittelija ja/tai Vastaava työnjohtaja voi olla henkilö, joka on toimittanut tehtävään sopivan korkeakoulututkinnon rakennusteollisuudessa tai sellaisen tutkinnon jonka pääsuunnittelijan ja/tai vastaava työnjohtajan tehtävät edellyttää. Lisäksi pääsuunnittelijalla ja/tai vastaava työnjohtajalla on oltava riittävä rakennusalan kokemus ottaen huomioon rakennushankkeen luonne ja laajuus.

MEIDÄN TOIMINTAKONSEPTIMME

Tapamme asiakkaan luona tai rakennustyömaalla ja käymme yhdessä läpi hankkeen laajuus ja sisältö

​Laadimme asiakkaalle kirjallisen tarjouksen kiinteällä hinnalla, missä eritellään kyseessä olevan hankkeen tehtävät

​Tapamme asiakkaan kanssa tämän toiveiden mukaan, ja annetaan tietoa, vinkkejä ja ohjausta läpi koko hankkeen

​​Laadimme perustamislausunto tai maaperätutkimus rakennustarkastuksen vaatimusten mukaisesti

Tarkastamme ja käymme suunnittelua läpi yhdessä asiakkaan kanssa, ennen kuin aloitamme rakennuslupahakemuksen täyttäminen tämän kanssa

​​Autamme asiakasta rakennushakemuksen ja muiden lupa-asiakirjojen täyttämisessä

​Osallistumme aloituskokoukseen rakennustarkastuksen ja asiakkaan kanssa

​Varmistamme, että kaikki tarvittavat piirustukset ja tekniset tiedot ovat saatavilla rakennustyömaalla rakentamisen aikana

​​Seuraamme jatkuvasti rakennustöitä ja tarkastelemme niitä sekä tilaamme kaikki viranomaiskatselmukset

Ylläpidämme tarkastuspöytäkirjaa rakennustöistä, jonka toimitetaan rakennustarkastukselle projektin valmistuttua

​Dokumentoidaan kaikki rakennusvaiheet ja annamme asiakkaalle tarkastuspäiväkirjan hankkeen valmistuttua laadunvarmistuksena

 

ASIAKAS KESKIPISTEENÄ - luottavaisesti, mukavasti ja oikea hinta